Avansert søk

Juridiske merknader

aviso-legal-01-700x294_8.jpg

Juridisk merknad

1. opplysninger om eieren av domenet

Kontaktinformasjonen til tjenesteleverandøren og eieren av nettstedet NEW HOUSE SPAIN er ACTIVOS INMOBILIARIOS SINGULAROS, S.L. (heretter kalt nettstedet):

Navn eller firmanavn: ACTIVOS INMOBILIARIOS SINGULARES, S.L.

Adresse: Calle Artesas 7, Urb. El Monte 9, 04638 MOJACAR (Almeria).

E-postadresse: info@newhousespain.eu

Telefonnummer: +34 950 615 016

Skatteregistreringsnummer: B04879193

Formålet med siden:

ACTIVOS INMOBILIARIOS SINGULARES, S.L. har publisert dette nettstedet NEW HOUSE SPAIN ( for å gi potensielle besøkende og brukere detaljert informasjon om selskapet, dets historie, teamet, eiendommene og eiendomsutviklingen som tilbys av selskapet.

Tilgang til informasjonen som refererer til tjenestene og fasilitetene til ACTIVOS INMOBILIARIOS SINGULARES, S.L. gjøres tilgjengelig for deg og er detaljert i innholdet. Informasjonen som vises på dette nettstedet, står til fri disposisjon for de brukerne som går inn på nettstedet på en bestemt og individuell måte, uten noen som helst kostnad. Kommersialisering av tilgangsretten er uttrykkelig forbudt.

2. Informasjonens nøyaktighet

Foretaket gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen som publiseres på nettstedet, er korrekt og oppdatert. Foretaket er imidlertid ikke ansvarlig for konsekvensene av å lese informasjonen. Foretaket er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader eller ulemper som brukeren måtte lide som følge av tilgang til dette nettstedet eller bruk av innholdet.

3. Lenker til tredjepartssider:

Foretaket kan inkludere lenker til nettsteder som tilhører og/eller administreres av tredjeparter for å lette tilgangen til informasjon som er tilgjengelig via Internett. Enheten påtar seg ikke noe ansvar som følge av lenker mellom innholdet på dette nettstedet og innhold utenfor dette nettstedet. Slike lenker eller omtaler er kun ment som informasjon og innebærer under ingen omstendigheter støtte, godkjenning, markedsføring eller noe som helst forhold mellom enheten og personene eller enhetene som er forfattere og/eller administratorer av slikt innhold eller eiere av nettstedene der de befinner seg.

4. garantier og ansvar

Enheten garanterer ikke at nettstedet fungerer permanent eller at det ikke forekommer programvarefeil, kommunikasjonssvikt eller andre maskinvareproblemer, og er under ingen omstendigheter ansvarlig for konsekvensene som kan oppstå for brukerne. Enheten vil imidlertid forsøke å legge til rette for teknisk assistanse i den grad det er mulig for brukeren, slik at enhver forespørsel om informasjon eller løsning av hendelser i forbindelse med nettstedet og dets drift vil bli ivaretatt av enheten på følgende adresse info@newhousespain.eu.

5. Immaterielle rettigheter

Dette nettstedet er underlagt spansk lov og er beskyttet av nasjonal og internasjonal lovgivning om immaterielle rettigheter.

Alle elementer (varemerker, design, tekster, lenker, logoer, bilder, videoer, lydelementer, programvare, databaser, koder...) på nettstedet ACTIVOS INMOBILIARIOS SINGULARES, S.L. er beskyttet av nasjonal og internasjonal lovgivning om immaterielle rettigheter. Disse elementene er enhetens eksklusive eiendom.

Det er strengt forbudt å reprodusere, overføre, tilpasse, oversette, endre, offentliggjøre eller på annen måte utnytte hele eller deler av innholdet på dette nettstedet, uansett form eller metode, elektronisk, mekanisk eller på annen måte, uten skriftlig forhåndstillatelse fra enheten.

Enhver krenkelse av disse rettighetene kan føre til tilsvarende sivilrettslige eller strafferettslige prosesser.

Enheten gir ingen lisens eller brukstillatelse av noe slag til sine immaterielle og industrielle rettigheter eller til noen annen eiendom eller rettighet knyttet til dette nettstedet, tjenestene eller innholdet på nettstedet.

Legitimiteten til de immaterielle eller industrielle rettighetene som svarer til innholdet som leveres av brukerne, er utelukkende brukerens ansvar.

6. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene er underlagt spansk lov. Enhver tvil som måtte oppstå i forbindelse med oppfyllelsen og tolkningen av disse, skal forelegges domstolene i byen Vera (Andalucía).Calle Las Artesas 7
04638
Mojácar (Almería)

© Activos Inmobiliarios Singulares, S.l. 2024

Juridiske merknader