Detaljerad sökning

Oikeudelliset huomautukset

aviso-legal-01-700x294_10.jpg

Rättsligt meddelande

1. Uppgifter om domänens ägare

Kontaktuppgifterna för tjänsteleverantören och ägaren av webbplatsen NEW HOUSE SPAIN är ACTIVOS INMOBILIARIOS SINGULARES, S.L. (nedan kallad webbplatsen) är följande:

Namn eller företagsnamn: ACTIVOS INMOBILIARIOS SINGULARES, S.L.

Adress: Calle Artesas 7, Urb. El Monte 9, 04638 MOJACAR (Almeria).

E-postadress: info@newhousespain.eu

Telefonnummer till kontaktperson: +34 950 615 016

Skattemässigt identifieringsnummer: B04879193

Sidans syfte:

ACTIVOS INMOBILIARIOS SINGULARES, S.L. har publicerat denna webbplats NEW HOUSE SPAIN ( för att ge potentiella besökare och användare detaljerad information om företaget, dess historia, teamet, fastigheterna och den fastighetsutveckling som erbjuds av företaget.

Tillgång till information som hänvisar till tjänster och faciliteter i ACTIVOS INMOBILIARIOS SINGULARES, S.L. görs tillgänglig för dig och är detaljerad i dess innehåll. Den information som visas på denna webbplats lämnas till fritt förfogande för de användare som får tillgång till webbplatsen på ett särskilt och individuellt sätt, utan någon som helst kostnad. Kommersialisering av åtkomsträtten är uttryckligen förbjuden.

2. Informationens riktighet

Enheten gör allt för att säkerställa att den information som publiceras på dess webbplats är korrekt och aktuell. Den är dock inte ansvarig för konsekvenserna av att läsa den. Enheten ska inte heller hållas ansvarig för eventuella skador eller men som drabbar användaren och som kan uppstå till följd av åtkomst till denna webbplats eller användning av dess innehåll.

3. Länkar till tredje parts sidor:

Enheten kan i sitt innehåll inkludera länkar till webbplatser som tillhör och/eller förvaltas av tredje part för att underlätta tillgången till information som är tillgänglig via Internet. Enheten tar inte på sig något ansvar för förekomsten av länkar mellan innehållet på denna webbplats och innehåll som ligger utanför densamma. Sådana länkar eller omnämnanden är endast avsedda i informationssyfte och innebär inte i något fall stöd, godkännande, marknadsföring eller något som helst förhållande mellan enheten och de personer eller enheter som är författare till och/eller förvaltare av sådant innehåll eller ägare till de webbplatser där de finns.

4. Garantier och ansvar

Enheten garanterar inte att webbplatsen fungerar permanent eller att det inte förekommer programvarufel, kommunikationsfel eller andra maskinvaruproblem, och är inte i något fall ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå för användarna. Enheten kommer dock att försöka underlätta tekniskt stöd i den mån det är möjligt för användaren, så att varje begäran om information eller lösning av incidenter i samband med webbplatsen och dess drift kommer att hanteras av enheten på följande adress info@newhousespain.eu.

5. Immateriella rättigheter

Denna webbplats regleras av spansk lag och skyddas av nationell och internationell lagstiftning om immateriella rättigheter.

Alla element (varumärken, design, texter, länkar, logotyper, bilder, videor, ljudelement, programvara, databaser, koder...) som finns på webbplatsen ACTIVOS INMOBILIARIOS SINGULARES, S.L. skyddas av nationell och internationell immaterialrättslagstiftning. Dessa element är enhetens exklusiva egendom.

All reproduktion, överföring, anpassning, översättning, ändring, kommunikation till allmänheten eller annan exploatering av hela eller delar av innehållet på denna webbplats, oavsett form eller medel, elektroniska, mekaniska eller andra, är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från enheten.

Varje intrång i dessa rättigheter kan ge upphov till motsvarande utomrättsliga eller rättsliga civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden.

Enheten beviljar inte någon licens eller tillstånd för användning av något slag på sina immateriella och industriella rättigheter eller på någon annan egendom eller rättighet relaterad till denna webbplats, tjänsterna eller innehållet på densamma.

Användaren är ensam ansvarig för legitimiteten hos de immateriella eller industriella rättigheter som motsvarar det innehåll som tillhandahålls av användarna.

6. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras av spansk lag. Alla tvivel som kan uppstå i samband med uppfyllandet och tolkningen av dessa ska överlämnas till domstolarna i staden Vera (Andalusien).


Calle Las Artesas 7
04638
Mojácar (Almería)

© Activos Inmobiliarios Singulares, S.l. 2024

Oikeudelliset huomautukset